آموزش هنرهای رزمی-دفاعی (تصویری)

معرفی تمام سبک های معروف و اصطلاحات مهم در کاراته

در این نوشته، سبک ها و اصطلاحات ورزش هیجان انگیز کاراته را برای شما توضیح می دهیم. کاراته دارای سبک های بسیاری است که ما در اینجا معروف ترین های آن را توضیح می دهیم.

تاریخچه کاراته:

کاراته یک ورزش رزمی ژاپنی است که در جزایر ریوکیو توسعه پیدا کرده و از ورزشهای رزمی چینی بویژه “درنای سفید فوجیان” تاثیر پذیرفته است. در این ورزش از تکنیکهای ضربتی مثل تکنیک ضربه با پا، تکنیک پانچ، ضربات زانو و آرنج و تکنیکهای دست آزاد مثل تیغه دست، ضربه پاشنه دست، تکنیک دست نیزه دار استفاده می شود. در برخی از سبک‌های جدید تکنیک کومی کاتا ، قفل زانو، و ضربه به نقاط حساس بدن و نیز مهار ضربه آموزش داده می شود.

حتما این مطلب را هم ببینید: همه آنچه که در مورد کاراته باید بدانید! (بهمراه فیلم تکنیک های آن)

بالغ بر ۷۵ نوع سبک در کاراته وجود دارد که ۴ سبک اصلی آن‌ها عبارتند از: سبک شوتوکان، سبک شیتوریو، سبک وادوریو، سبک گوجوریو. سه تای اول از منطقه شوری در اوکیناوا و سبک گوجوریو از استان ناها سرچشمه می گیرند.

http://www.vmanc.com/wp-content/uploads/2014/12/Mens-Karate.png

سبک شوتوکان- Shotokan

شوتوکان یک سبک با مکانیسم دفاعی است که برخی اصول ، فرمها و حرکات را آموزش می‌دهد. این سبک یک سبک تایید شده در کاراته است و شامل ضربات قدرتی ، تکنیکهای حرکت، و گارد گرفتنهای طولانی است که برای خاتمه دادن سریع به یک رقابت ورزشی طراحی شده اند. خلاصه اینکه این سبک به شما یاد می‌دهد چگونه ضربات مخربی وارد کنید قبل از اینکه حریف شما بفهمد چطور با این حرکت شما هماهنگ شود.

نکته مرتبط: ۵ نکته بسیار مهم در آموزش کاراته به کودکان ۲ تا ۸ ساله

امتیاز پیدایش سبک شوتوکان در کاراته و رواج آن بدون شک به فردی به نام گیچین فوناکوشی متعلق می‌باشد. او به عنوان یک رزمی کار مبتدی هم کاراته اوکیناوایی و هم کاراته شورین ریو را یاد گرفت و تکنیکهایی از این دو سبک را با جمع آوری و ترکیب کرد تا یک سبک جدید ابداع کند بنام سبک شوتوکان. اسم این سبک از دو کلمه shoto به معنی امواج لرزان و kan به معنی خانه می‌باشد و از اسم خانه ییلاقی او گرفته شده است.

سبک شیتو ریو- Shito-ryu

این سبک توسط کنوا مابونی در سال ۱۹۳۱ پایه گذاری شد. او سبک ناهاتی و شوری تی را از دو رزمی کار افسانه ای بنامهای کانریو هیگونا و ایتوسو آنکو یاد گرفت. تاکید هردو سبک بر روی فرم سخت – نرم مشخص میگردد. مابونی این دو تکنیک را برای ایجاد سبک شیتوریو با هم ترکیب کرد.

سبک وادوریو

این سبک توسط اوتسوکو هیدنوری در سال ۱۹۳۰ پایه ریزی شد او شاگرد گیجین فوناگوش بود او تکنیک ضربات کاراته اوکیناوایی را با حرکات جوجیتسو ترکیب کرد که در آن با حرکت بدن تمرکز بیشتر بر روی فریب دادن حریف می‌باشد. این تکنیک کومی کاتای کوتاهتر و گارد گرفتن در ارتفاع بلندتر را نسبت به سبک شوتوکان نشان می‌دهد.

سبک گوجوریو- Goju-ryu

یک سبک کاراته اوکیناوایی است که در ۱۹۳۰ توسط میاجی کوجون پایه ریزی شد گوجوریو به معنی سبک سخت – نرم است که به نوع تکنیک مربوط می‌شود. این سبک ترکیبی از حرکات خطی دست بسته (سخت) و حرکات چرخشی (نرم) که به فلسفه چینی یین و یانگ شباهت دارد می‌باشد. تاریخچه این سبک به گونه‌ای دارای ابهام است. اعتقاد براین است که یک استاد رزمی کار ژاپنی بنام کانریو هیگاشیونا آن را به وجود آورده باشد در ۱۸۷۳او به چین رفت و هنر رزمی را از اساتید فرا گرفت و سپس به ژاپن برگشت و آنچه آموخته بود را با کاراته اوکیناوایی ترکیب کرد و سبک جدیدی به وجود آورد بعد از مرگش بهترین شاگردش بنام کوجی میاگی آن را توسعه داد در سال ۱۹۳۰ نام سبک را گوجوریو گذاشت.

سبک‌های کاراته به دلیل وسعت زمانی و جغرافیایی بسیار زیادند از این‌رو بررسی تعداد دقیق آن‌ها غیرممکن است. سبک‌های مختلف بر حسب تصویر ذهنی و فلسفه اساتید با یکدیگر متفاوت‌اند.

اصطلاحات کاراته:

آبیآوُAo
سرآتاماAtama
پاآشیAshi
مچ پاآشی کوبیAshi kubi
جابجائی پاآشی ساباکیAshi sabaki
تعویض پاآشی فومی کائهAshi fumi kae
درو کردن پاآشی بارایAshi barai
چانهاگوAgo
قرمزآکاAka
قرمز برندهآکانوکاچیAka nokachi
جمع بستناوزا تهAwazete
دست دادن با هماکوشوAkushu
دفاع بدون سلاحآی کیAiki
B 
رد کردنبارایBaray
طریقت هنرهای رزمیبودوBudo
آئین سامورائیهابوشیدوBushido
چوب دستیبوBo
فرد رزمی کاربودوکاBudo ka
مرکزیت هنرهای رزمیبودکانBudo kan
مبارزه با سای و چوببوسای کومیتهBosai kumite
C 
رئیسچوCho
قهوه ایچاCha
وسط . میانچوChu
قسمت میانی . وسطچودانChudan
تذکر(در مورد خطا)چوئیChui
گروه میان وزنچوریوکیوChuryo _ kyu
مساویچورتیسوفومیChuritsu fumei
سینه پاچوساکوChusoku
کمربند قهوه ایچایروبیChairobi
D 
راه .روشدوDo
لباس تمرین کاراتهدوگیDogi
باشگاه . محل تمریندوجوDojo
درجه (کمربند سیاه به بالا) رُکن. رتبهدانDan
ضد حمله یا پیشقدم شدندآشیDeashi
کاتاهای مربوط به ردة داندان نوکاتاDan no kata
تکنیکهای اساسی ردة داندان نوکی هونDan no kihon dogi
لباسها را مرتب کنیددوگی اونا شیتهDogi onaoshite
خواهش کردن . بفرمائیددوزوDoze
E 
دایرهانEn
ضرب . مشت دورانیاِنکی گیا کوتسوکیEnkei giakotsuki
دایره ایاِنکیEnkei
F 
مبارزه . نبردفایتوFighto
محکم . استوارفودوFudo
داور کنارفوکوشینFokoshin
اتفاق یا احضار داوران کنارفوکوشین شوکوFokoshin shoko
دونفرفوتاریFutari
G 
عدد پنجگوGo
لگد زدنگریGerit (Keri)
صورتگامّنGammen
مخالفگیاکوGiaku
پائین (قسمت تحتانی)گدانGedan
جریمه خطاگنتن (جنتن)Genten
H 
پرچمهاتاHata
فرمان شروعهاجیمهHajime
عدد هشتهاچیHachi
شکمهاراhara
عکس قضیه از روبروهانتایHantai
اعلام رای داوران کنارهانتیHantei
تقاضای اعلام رای داوران کنارهانتی اوناگایشیماسHantei onagaishimas
اعلام خطاهانسوکوHansoku
روی پاهایسوکوHaisoku
تیغه داخلی دستهایتوHaito
چپهیداریHidari
قسمت آرنجهیجیHiji
باشگاه مرکزی (مادر)هُنبوHonbu
زانوهیزاHiza
طحال (پهلو)هیزوHizo
روی دستهیشوHisho
ایستادن موازی پاهاهیکوداچیHiko dachi
دست عکس العملهیکی تهHikite
کف دست در حالت خمیدگی انگشتانهیراکنHiraken
ایستادن پا جفتهیسکو داچیHeisoku dachi
I 
حرکتایدوIdo
عدد یکایچیIchi
تک . منفردایپونIppon
مبارزه تک ضربهایپون کومیتهIppon kumite
ضربه با مفصل انگشت سبابه در حالت خمایشی کنIshiken
مرحله آمادگی برای تامشی واری تختهایچی نی تسوئیتهIchini tsuite
J 
عدد۱۰جوJu
نرمیجوJu
آزادجیوJiu
مبارزه آْزادجیو کومیتهJiu kumite
دفاع ضربدری دستجیوجی اوکهJiuji uke
قسمت بالا (فوقانی)جودانJodan
محوطه تمرین و مبارزهجوگایJogai
زمان ساعتجی کانJikan
داخل منطقه تمرین و مسابقهجونایJonai
قسمت فوقانی بدنجوهان شینJohanshin
خودکار . اتوماتیکجی دوJido
K 
زردکاKa
خالیکاراKara
اصطلاح مبارزه با دستهای خالیکاراتهKarate
لباس کاراتهکاراته گیKarate gi
هسته . مرکزکانKan
شماره ۹کیوKyu
هستی . عمیقکوKu
شقیقه . گیجگاهکومه کامیKomekami
پیروزی . برندهکاچیKachi
رئیس مر کز یا سازمانکانچوKancho
موی سر – کاغذکامیKami
حفاظ -گاردکاماتهKamae
گارد دستها کنار سر و بدنکامائیتهKamaeite
اتحاد . همبستگی . انجمنکایKai
فرمکاتاKata
تنفسکوکیوKokyu
مج دستکوکنKoken
نوک انگشتان در حالت جمع (سرجوجه)کی کوKeiko
گردنکوبیKubi
بالا روندهکه اگهKeage
اتحاد انرژیکی آئیKiai
ایستادن بشکل اسب سواریکیبا داچیKiba dachi
نفوذ (نهایت تمرکز عضلانی سرعت و قدرت)کیمهkime
اتمام کاملکیمه نتKime net
بیضهکین تاماKintama
لگد به بیضهکین گریKingeri
قلابکاکهKake
کفل (انتهای کمر )کوشیKoshi
پایه . اصلیکی هونKihon
کمربندکوشی اوبیKoshi obi
نهائیکیوکوKyoku
حقیقت نهائیکیوکوشینKyoku shin
ایستادن ۳۰- ۷۰ متمایل به پشتکوکوتسو داچیKokutsu dachi
ایستادن مبارزه ای (آزاد)کومیته داچیKumite dachi
شکستنکانستKanset
ضربه پا شکنندهکانستسوگریKansetsu geri
یورش . حملهکوگکیKogeki
موفقیت در تامشی واری مسابقاتکانسوئیKansui
عدم حضور در مسابقهکی کنKiken
قسمت تحتانی بدنکاهان شینKahanshin
مشت زدنکوبوشیKobushi
P 
ذهنی آرام و صلح آمیزپنیانPinan
R 
احترامریRei
عدد ششروکوRoko
S 
عدد سهسانSan
سه مرحله . نبرد سه گانهسانچینSanchin
انتهای مفصل انگشت در حالت گره شدهسیکنSeiken
ساق پاسونSune
پشتسِنا کاSenaka
استخوان ترقوهساکوتسوSakotsu
نشستن دو زانوسیزاSiza
از خارجسوتوSoto
معلم . استادسن سیSen sei
ارشدسنپایSenpai
سه تائیسامبونSambon (sanbon)
مبارزه سه قدمیسامبون کومیتهSambon kumite
طرفینسایوSayu
اسم کاتا مفهوم اعداد بودائیسی پا یSeipai
اسم کاتا غلبه بر اشرارسین چینSeinchin
اسم کاتا ۵۴ مرحلهسوشی هوSushiho
اسم کاتا به مفهوم شکست دادنسایفاSaifa
حقیقتشینShin
روبروشومنShomen
تیغه خارجی دستشوتوShuto
مسابقهشیایShiai
معکوس . از زیرشیتاShita
چوب بامبو در تمرینات کندوشینایShinai
آئین مذهبی ژاپنیشینتوShinto
عدد هفت ۷شی چیShichi
سرداورشیمپانShimpan
پاشنه دستشوتیShotei
سمبل حقیقت (عبادتگاه)شین دنShinden
استاد عظیمشینانShinan
رنگ سفیدشیروShiro
فرمهای منتخب (شی تی)شیتی کاتاShitei kata
استاد مسلم، دکترشی هانShihan
فرمان اخراج فرد خاطیشیکاکوShiikkaku
داور (لقب داور مسابقه)شوشینShushin
اتمام مسابقهشیای شوریوShiai shuryo
نگاه به روبروشومن مویتهShomen muite
ایستادن به شکل کُشتی سوموشیکو داچیShiko dachi
T 
دستتهTe
بدنتایTai
طبلتایکوTaiko
تیغه داخل پاتایسوکوTaisoku
منطقه ای در زیر ناف (مرکز نیروی کی)تاندنTanden
تشک اسفنجیتاتمیTatemi
پرشتوبیTobi
فاصله بین شصت وانگشت سبابه (دهان ببر)توهوToho
سلاح چوبی با یک دستگیره اضافیتونفاTonfo
ضربه مشت مستقیمتسوکیTsuki
اسم کاتا دستهای روانتنشوTensho
ایستادن به شکل مرغ ماهیخوارتسوروآَشی داچیTsuruashi dachi
گرفتن (لباس . پا . دست)تسوکامیTesukami
حمله . مهاجمتوریTori
حمله امتیازی نداشت (ناموفق)توری ما سنTori masen
مچ دستته کوبیTekubi
لبه خارجی مشت گره شدهتتسوئیTetsuei
U 
داخلاوچیUchi
پشت مفصل سیکناوراکنUraken
پشتاوشیروUshiro
لگد به پشتاوشیروگریUshirogeri
دفاعاوکهUke
Y 
فرمان قطع کردن حرکتیامهYame
کنار. پهلویوکوYoko
عدد۴یونYon
آمادهیویYoi
انگشتیوبیYubi
آهستهیوکوریYukkuri
مقام نخستیوشوYusho
مبارزات قراردادییاکوسوکوکومیتهYakusoku kumite
Z 
تمرکزذنZen
ادامه دادنزوکوZoko
ایستادن ۳۰ –۷۰ متمایل به جلوذنکوتسوداچیZenkustsu dachi
هوشیاریذان شینZanshin
حالت نشستن در ذن (چهار زانو)ذاذنZazen
ضربه با سرزوتسوکیZutsuki

 

می توانید پی دی اف اصطلاحات بالا را در کامپیوتر خود ذخیره کنید. کلیک کنید!

باز هم اگر هرگونه سوالی در این زمینه دارید در بخش نظرات با ما مطرح کنید.

برچسب ها

نوشته های مشابه

‫3 نظرها

  1. سلام خسته نباشید
    اگه امکانش هست کاتایی تو هر درجه باید بلد باشیم رو هم طبق ترتیب کمربند ها بزارین.ممنون

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن