خانه آموزش مهم ترین مهارت های فنی-شغلی آموزش جوشکاری و نجاری (تصویری)

آموزش جوشکاری و نجاری (تصویری)

جوشکاری برق، co2 و همچنین نجاری، از فعالیت های پول ساز امروزی می باشد. به همین جهت در اینجا مهم ترین نکات پیرامون جوشکاری و نجاری و انواع ابزارآلات آنها را بصورت تصویری به شما آموزش می دهیم.