خانه آموزش مهم ترین مهارت های فنی-شغلی آموزش پرورش قارچ (تصویری)

آموزش پرورش قارچ (تصویری)

در این بخش با کمک عکس و فیلم، نحوه پرورش قارچ بصورت کاملا اصولی را به شما یاد خواهیم داد. انواع دستگاه ها، هزینه ها و نوع نگهداری قارچ را چه درمنزل یا گلخانه یاد خواهید گرفت.