شخصیت شناسی و نکاتی برای جذاب شدن

رایج ترین تیپ های شخصیتی انسان ها کدامند؟

koli

در زیر فراوانی تخمین زده شده از هر یک از تیپ های شخصیتی مبتنی بر Jungian (و با توجه به هر خلق و خو) بر اساس کل جمعیت و بر اساس جنسیت آورده شده است.

آمار جمعیت SJ (نگهبانان)

زن مرد جمعیت تیپ شخصیتی
10 درصد 16 درصد 13 درصد سرپرست – ESTJ
17 درصد 7 درصد 12 درصد پشتیبان – ESFJ
6.5 درصد 10.5 درصد 8.5 درصد بازرس – ISTJ
10 درصد 4 درصد 7 درصد مدافع – ISFJ
43.5 درصد 37.5 درصد 40.5 درصد همه SJ ها

آمار جمعیت SP (کاوشگران)

زن مرد جمعیت تیپ شخصیتی
7.5 درصد 12.5 درصد 10 درصد متقاعد کننده – ESTP
14 درصد 8 درصد 11 درصد بازیگر – ESFP
3.5 درصد 8.5 درصد 6 درصد صنعت گر – ISTP
7 درصد 5 درصد 6 درصد هنرمند- ISFP
32 درصد 34 درصد 33 درصد همه SP ها

آمار جمعیت NT (تحلیل گران)

زن مرد جمعیت تیپ شخصیتی
2.5 درصد 5.5 درصد 4 درصد فرمانده – ENTJ
3 درصد 6 درصد 4.5 درصد مبتکر – ENTP
0.5 درصد 2.5 درصد 1.5 درصد تحلیل گر – INTJ
1 درصد 4 درصد 2.5 درصد سازنده – INTP
7 درصد 18 درصد 12.5 درصد همه NT ها

آمار جمعیت NF (دیپلمات ها)

زن مرد جمعیت تیپ شخصیتی
5.5 درصد 2.5 درصد 4 درصد معلم – ENFJ
8 درصد 6 درصد 7 درصد طرفدار – ENFP
1.5 درصد 0.5 درصد 1 درصد معتمد – INFJ
2.5 درصد 1.5 درصد 2 درصد رویا پرداز – INFP
17.5 درصد 10.5 درصد 14 درصد همه NF ها

توجه داشته باشید که این اعداد تخمینی هستند و لزوما صحیح نمی باشند.

راجب تیپ شخصیتی

منبع

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا