تقویت هوش، حافظه و خلاقیت

مراحل یادگیری: 5 گام یادگیری هر چیز جدید (ثابت شده)

چرب زبان

وقتی صحبت از امتحانات میان ترم یا پایان ترم می شود، یعنی وقتش رسیده دانش آموزان و دانشجویان چیزهایی که در طول این مدت یاد گرفته اند را به آزمایش بگذارند و معلمان هم نتایج آنها را ارزیابی و برای ترم بعدی برنامه ریزی کنند. چالش اصلی به دوش معلمان است که باید تشخیص بدهند آیا دانش آموزان توانسته اند به برخی مهارت های خاص تسلط پیدا کنند و در کدام مهارت ها به فرصت های بیشتری نیاز دارند تا بالاخره مسلط شوند.

به عنوان مثال:

اگر یک مهارت خاص هرگز ترم قبل به دانش آموزان یاد داده نشده باشد، برای آن مهارت به آموزش اولیه نیاز خواهند داشت.

اگر مهارتی ترم قبل به دانش آموزان یاد داده شده باشد اما فرصت درگیری مداوم با آن را نداشته اند، به زمان بیشتری برای تمرین نیاز خواهند داشت.

اگر مهارتی به دانش آموزان یاد داده شده باشد اما فرصت استفاده از آن را نداشته اند، به استفاده از آن مهارت در موقعیت های واقعی نیاز خواهند داشت.

 3 گام ضروری برای تقویت حافظه بلند مدت

اگر مهارتی به دانش آموزان یاد داده شده باشد و در یک کلاس تسلط خود را نشان داده باشند، باید به آنها یاد داد این مهارت ها را به حوزه های محتوایی یا موقعیت های دیگر نیز انتقال دهند.

همه ما به این امر واقف هستیم که یادگیری واقعی یک فرایند است، اما فارغ از اینکه دانش آموزان در کجای این فرایند یادگیری قرار دارند، وظیفه و تعهد ما یکسان باقی خواهد ماند و آن وظیفه این است که اطمینان حاصل کنیم فرصت های فراوان و گوناگونی برای پشتیبانی از دانش آموزان فراهم می شود که تا زمانی که بر مهارت ها مسلط شوند از آنها استفاده کنند. خبر خوب این است که تصمیم های مربوط به اینکه دانش آموزان چه چیزی باید یاد بگیرند و ما چه کاری برای حمایت از یادگیری آنها می توانیم انجام دهیم در دستان خود ما قرار گرفته است.

 


چرب زبان

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!


 

نیمکره سمت راست و چپ

خب، حالا چطور می توانیم از دانش خود درباره یادگیری برای گرفتن تصمیم ها بهرمند شویم؟ چطور می توانیم به شکلی کنش گرایانه برای پیشرفتی برنامه ریزی کنیم که مسلط شدن آنها را تضمین کند؟ ما در این مطلب به همه این سوالها پاسخ می دهیم.

مراحل فرایند یادگیری

ابتدا باید با فرایند یادگیری یعنی همان مراحلی که هر فراگیری برای کسب یک مهارت جدید تا سرحد تسلط دنبال میکنیم آشنا شویم.

مراحل فرایند یادگیری

 • آموزش اولیه: مرحله ای که طی آن فراگیران برای اولین بار با یک مهارت جدید و روش کسب آن مهارت آشنا می شوند
 • تمرین: مرحله ای که طی آن فراگیران فرصت های فراوان و گوناگونی در اختیار دارند تا با راهنمایی و بازخورد، مهارت جدید را تمرین کنند
 • بکارگیری: مرحله ای که طی آن فراگیران فرصت هایی برای استفاده واقعی از مهارت جدید در اختیار دارند
 • انتقال: مرحله ای که طی آن فراگیران نحوه انتقال مهارت به موقعیت های گوناگون را درک می کنند
 • تسلط: مرحله ای که طی آن فراگیران بدون کمک از مهارتشان استفاده می کنند و می توانند بیان کنند این مهارت به هنگام یادگیری چطور استفاده می شد

زمانی که فراگیران هر کدام از این مراحل را تکمیل می کنند، می توانند با شواهد بگویند که بر آن مهارت مسلط شده اند.

مسئولیت های معلمان و دانش آموزان در فرایند یادگیری

در ابتدای سال تحصیلی، همه این مراحل باید توسط معلم توضیح داده شود. اما برای اینکه یادگیری اثربخش باشد، دانش آموزان می بایست خودشان مسئولیت بعضی از این مراحل را بر عهده بگیرند تا کم کم یادگیری را تحت مالکیت خودشان شکل دهند.

اگر دانش آموزان درک روشنی از موقعیت خود در فرایند یادگیری یا توالی تسلط داشته باشند، بهتر می توانند بر یادگیری خود غالب شوند. توالی تسلط بر اساس مقوله فزونی مفهومی مهارت یا محتوای در حال یادگیری ایجاد می شود. توالی تسلط تضمین می کند که دانش آموزان فرصت هایی برای تکرار مفهوم جدید با انواع مختلف رویکردها خواهند داشت. این مورد فرصت هایی را شامل می شود که ابتدا مهارت یاد گرفته شود، مهارت تمرین شود، مهارت به کار گرفته شود و سپس مهارت در طول زمان و به موقعیت های دیگر منتقل شود.

تندخوانی چیست؟ ۳ گام برای یادگیری تندخوانی

بنابراین، این معلم است که مسئولیت دارد از داده های مربوط به اتلاف یادگیری استفاده کند تا تصمیماتی در ارتباط با مهارت هایی که باید یاد بدهد، ترتیب آموزش آنها، مراحلی از یادگیری که طی آن مسئولیت به دانش آموزان واگذار می شود و روش فهماندن این تصمیمات به دانش آموزان بگیرد.

اگر دانش آموزان بدانند در کدام مرحله از فرایند یادگیری قرار گرفته اند، فرصت های بیشتری برای تسلط یافتن بر مهارت هایی که باید بر آن مسلط شوند به دست می آورند.

روش برنامه ریزی کنش گرایانه

وظیفه ما به عنوان معلم این است که اطمینان حاصل کنیم که دانش آموزان فرایند یادگیری، هدف هر مرحله و ارزش در نظر گرفتن یادگیری به عنوان چرخه مستمر رشد را درک کنند. باید برای درس ها و فصل های درسی مان برنامه ریزی داشته باشیم تا این درک را تقویت کنیم.

برای هر مرحله از فرایند یادگیری، معلمان می بایست از خود بپرسند:

 • پیامد یادگیری این مرحله چیست؟
 • دانش آموزان برای نمایش یادگیری چه چیزی باید نشان بدهند؟
 • نقش معلم چه خواهد بود؟
 • نقش دانش آموز چه خواهد بود؟
 • این اطلاعات را چگونه به دانش آموزانم خواهم فهماند؟
مرحله
هدف مرحله
سایر پرسش های مربوط به برنامه ریزی
آموزش اولیه اولین آشنایی با یک مهارت جدید
 • آیا این مهارت، مهارتی مجزا نیازمند آموزش مستقیم معلم است یا مهارتی که از طریق کاوش خود دانش آموز بهتر معرفی می شود؟
 • چگونه اطمینان حاصل خواهم کرد که دانش آموزانم هدف و ارزش این مرحله را درک می کنند؟
تمرین فرصت هایی برای تمرین مهارت جدید با راهنمایی و بازخورد
 • چگونه بر یادگیری دانش آموزان حین تمرینشان نظارت خواهم کرد؟
 • دانش آموزان چگونه بازخورد خواهند گرفت؟
 • چگونه تمرین بدهم که حین درس و/یا به مرور زمان فضا برای استقلال یادگیری بیشتر دانش آموز فراهم شود؟
 • چگونه اطمینان حاصل خواهم کرد که دانش آموزانم هدف و ارزش این مرحله را درک می کنند؟
بکارگیری استفاده واقعی از مهارت
 • این فرصت چه تفاوتی با تمرین دارد؟
 • چگونه فرصت هایی برای بکارگیری این مهارت فراهم خواهم کرد؟
 • چگونه اطمینان حاصل خواهم کرد که دانش آموزانم هدف و ارزش این مرحله را درک می کنند؟
انتقال بکارگیری مهارت بدون کمک در موقعیت های جدید
 • چگونه فرصت هایی برای انتقال این مهارت فراهم خواهم کرد؟
 • چگونه اطمینان حاصل خواهم کرد که دانش آموزانم هدف و ارزش این مرحله را درک می کنند؟
تسلط استفاده بدون کمک از مهارت در زمان نیاز و بیان چگونگی استفاده از آن مهارت در یادگیری
 • مسلط شدن چگونه است و دانش آموزانمن از کجا بدانند که بر یک مهارت مسلط شده اند؟
 • چگونه اطمینان حاصل خواهم کرد که دانش آموزانم هدف و ارزش این مرحله را درک می کنند؟

مزیت های برنامه ریزی کنش گرایانه

برنامه ریزی برای ترم دوم ممکن است ترسناک به نظر برسد. اما استفاده از توالی تسلط می تواند فرصت های بسط یافته ای را هم در اختیار دانش آموزانهم هم در اختیار معلمان قرار دهد. این مورد می تواند آزاد کردن زمان برای معلمان را شامل شود تا بتوانند به صورت فردی با دانش آموزان کار کنند یا فرصت های بیشتری به آنها بدهند تا با هم کلاسی های خود همکاری داشته باشند. بالا رفتن مسئولیت دانش آموزان طی فرایند یادگیری باعث ایجاد استقلال و مالکیت یادگیری در آنها خواهد شد.

اما همه این ها نیازمند برنامه ریزی دقیق است. نوعی برنامه ریزی که اطمینان حاصل کند دانش آموزان ما در نهایت مستقل ترین نسل فراگیرانی خواهند بود که تابحال تولید کرده ایم. بنابراین، زمانی که برای امسال برنامه ریزی می کنیم، باید مطمئن شویم که نسلی از دست رفته از بچه ها با شکاف های فراوان در یادگیری تولید نمی کنیم. باید مطمئن شویم که مستقل ترین نسلی از فراگیران را تولید می کنیم که تا به حال دیده ایم.

ویدیوی زیر را تماشا کنید

 

3 روش یادگیری رایج:

9 ترفند یادگیری سریع تر

1- استرس و افسردگی را کاهش دهید: استرس و افسردگی روی توانایی به یاد آوردن اطلاعات تأثیر منفی دارند و باعث از دست رفتن حافظه کوتاه مدت شوند. در موارد خفیف، افسردگی گاهی می تواند صرفاً با قرار گرفتن بیشتر در معرض نور سفید و مصرف کمتر غذاهای فراوری شده درمان شود.

2- تکانی به خودتان بدهید:  یکی از دلایل رایج عدم تمرکز کمبود جریان خون است. اگر مدتی است که یک جا نشسته اید، بالا و پایین بپرید یا یکی از پاهایتان را به مدت یک یا دو دقیقه خم کنید و بکشید. این کار باعث می شود خون جریان یابد و هم تمرکز هم توانایی به یاد آوردن بالا رود

3- یادتان باشد که عقل سالم در بدن سالم است: حتما صبحانه بخورید. خیلیها که صبحانه را بیخیال می شوند؛ اما این کار کاملا غلط است. خلاقیت ما اغلب در اول صبح شکوفا می شود و بد نیست کمی پروتئین به بدن خود برسانید تا مغزتان از آن «تغذیه» کند. علاوه بر این، نبود پروتئین واقعاً می تواند باعث سردرد شود.

20 روش/ترفند علمی یادگیری سریعتر دروس

4- تغذیه خوبی داشته باشید: ناهار سبک میل کنید. ناهار سنگین معمولاً آدم ها را خواب آلود می کند. می توانید با «چرت فکری» زدن (بعداً به آن می پردازیم) از این مسئله به نفع خود استفاده کنید، اما بیشتر آدم ها هنوز یاد نگرفته اند چگونه بطور منظم از این ترفند استفاده کنند.

5- از مکمل جینکو بیلوبا استفاده کنید: جینکو بیلوبا مکملی طبیعی است که قرن ها در چین و کشورهای دیگر مورد استفاده بوده است و به دلیل داشتن خاصیت انرژی بخشی به مغز تحسین شده است.

6- خوب بخوابید: رسیدن به یک چرخه خواب عمیق نه تنها به شما کمک می کند استراحت و بازیابی کنید، بلکه شاید سطح قدرت حل مسئله را نیز در شما بالا ببرد. محققین دانشگاه کالیفرنیا سن دیگو متوجه شدند که استراحت کردن و رویا دیدن به افراد متفکر خلاق کمک می کرد برخی از دشوارترین مسائل خود را حل کنند.

7- وقت استراحت داشته باشید: گاهی برای اینکه نگرش جسمی یا ذهنی خود را تغییر دهید و استرس نامرئی که گاهی به دلیل نشستن طولانی مدت در یک مکان رخ می دهد را کاهش دهید، بد نیست 5 الی 15 دقیقه در هر ساعت از جلسات مطالعه استراحت کنید. مطالعات نشان می دهد که این کار از مطالعه بی وقفه فایده بیشتری دارد زیرا به ذهن شما زمان می دهد تا آرام شود و اطلاعات را به خود جذب کند.

8- هر از گاهی بیرون بروید: عوض کردن چشم انداز و محیط اطراف استرس و تنش را تسکین می دهد و در نتیجه ذهن خلاق شما را آزاد می کند. پیاده روی مختصر در محله به شما کمک می کند آن مهارت های یادگیری نهفته را آزاد سازید.

9- کانون تمرکزتان را عوض کنید: گاهی زمان کافی برای یک استراحت بلندمدت ندارید، اما همیشه می توانید فقط موضوع مورد تمرکز را تغییر بدهید. مثلاً می توانید به صورت یک در میان به سراغ موضوعات فنی و غیر فنی بروید. (منبع1 منبع2)

حتما بخوانید: برای تقویت مغز خود این 100 کار را انجام دهید

میلاد حیدری

هدفم از راه اندازی سایت، آموزش هنر و مهارت های لازم برای هموطنان عزیزم در سراسر دنیاست. به امید روزی که آگاهی در بین هموطنانم فراگیر شود. سوالات خود را مطرح فرمایید در حد توان پاسخ خواهم داد.

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا